Baza dydaktyczna PDF Drukuj Email

Szkoła posiada klasopracownie, w których odbywają się zajęcia teoretyczne oraz dobre zaplecze do odbywania zajęć fizycznych, łącznie z siłownią.

Większość klas przystosowanych do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych posiada środki audiowizualne, które wspomagają i uatrakcyjniają proces nauczania. W pracowniach znajdują się modele, foliogramy, slajdy, albumy, prospekty, gabloty, zestawy ćwiczeń, filmy, testy, a ostatnio przybywają liczne pomoce wykonane na CD. Baza dydaktyczna jest ciągle pomnażana dzięki ciekawym pracom wykonywanym przez uczniów.

Dzisiaj oprócz wspaniale wyposażonej pracowni maszyn i urządzeń szkoła posiada pracownię analizy chemicznej, gastronomiczną, klasopracownię towaroznawstwa, ciastkarską i piekarską.

W roku szkolnym 2003/2004 otrzymaliśmy nową pracownię komputerową.